การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

สถานที่ตั้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร

1129 PEA Contact Center

เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 8:30 น. - 16:30 น.

โทร

PEA Contact Center 1129 กด 5

เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 น. - 16:30 น.

สถานที่

200 ถนน งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900