PUPAPLUG

เต้ารับสำหรับ
ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

รูปลักษณ์ทันสมัย ใช้งานง่าย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนพื้นที่ว่างให้กลายเป็นธุรกิจจุดชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า

ในราคาที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้

ท่องเที่ยวและการโรงแรม

อาคารที่พักอาศัย

อาคารพาณิชย์

ลานจอดรถ

เต้ารับ PUPAPLUG

ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

ขนาด

น้ำหนัก

วัสดุ

กำลังไฟ

ช่องชาร์จ

22 x 40 x 12 เซนติเมตร

1.81 กิโลกรัม

ABS 94V - 0

3,600 วัตต์

เต้ารับ มอก.166

สแกน QR Code เพื่อใช้งาน

เชื่อมต่อ Wi-fi

ไฟ LED แสดงสถานะ

ใช้ร่วมกับ ‘EV Adapter’