สนใจลงทุน
เครื่องอัดประจุไฟฟ้า
สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

ธุรกิจลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน ด้านต่าง ๆ ดังนี้

พลังงานเชื้อเพลิง

หน่วยงาน

ท่องเที่ยวและการโรงแรม

อาคารที่พักอาศัย

อาคารพาณิชย์

ลานจอดรถ

ธุรกิจลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า ​

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน ด้านต่าง ๆ ดังนี้​

พลังงานเชื้อเพลิง

หน่วยงาน

ท่องเที่ยวและการโรงแรม

อาคารที่พักอาศัย

อาคารพาณิชย์

ลานจอดรถ

รายละเอียดการให้บริการ

บริการจัดหาและติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าพร้อมระบบไฟฟ้า สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

AC Charger

AC Charger ขนาด 7-22 kW

ประกอบด้วย Mennekes (Type2), Wall Plug 2.3 kW., 1 Phase 16A 3.7 kW, 1 Phase 32A 7.4 kW, 3 Phase 16A 11 kW, 3 Phase 32A 22 kW ราคาโดยประมาณ 70,xxx – 90,xxx บาท

รายละเอียดเครื่องอัดประจุไฟฟ้าโดยรวมขนาด 7.4 และ 22 kW

* ไม่รวมค่าขอมิเตอร์เครื่องที่ 2 สำหรับเครื่องอัดประจุไฟฟ้า

DC Charger

DC Charger ขนาด 50 - 60 kW

ราคาโดยประมาณ 1,6xx,xxx - 2,1xx,xxx บาท

ดูรายละเอียดตู้ชาร์จ Atess 60 kW , Delta 50 kW และ ABB 50 kW

* หมายเหตุ

DC Charger ขนาด 100 - 150 kW

ราคาโดยประมาณ 2,5xx,xxx - 3,6xx,xxx บาท

ดูรายละเอียดตู้ชาร์จ Atess 150 kW , Delta 100 kW และ ABB 120 kW

* หมายเหตุ

ตัวอย่างงานติดตั้ง

Site reference

สนใจลงทุนติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

กองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่าย
ฝ่ายบริการวิศวกรรม สายงานธุรกิจและการตลาด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สถานที่ตั้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร

02-5909076

โทร

02-5909076

อีเมล

weerachat.cha@pea.co.th

อีเมล

weerachat.cha@pea.co.th